Matematik-Araştırma Görevlisi Alımı

Duyuru

Üniversite Adı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

Duyuru Başlama Tarihi

12 Eylül 2014

 

Fakülte Adı

Fen - Edebiyat 

Son Başvuru Tarihi

26 Eylül 2014

 

Bölüm Adı

Matematik

Ön Değerlendirme Tarihi

29 Eylül 2014

 

Anabilim Dalı

 

Giriş Sınav Tarihi

1 Ekim 2014

 

Kadro Tipi

 Araştırma Görevlisi

Sonuç Açıklama Tarihi

3 Ekim 2014

 

Kadro Sayısı

1

Kadro Derecesi

 

 

 

 

Atılım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü’ne ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ alınacaktır.

 

Üniversitemizin  birimlerine 2547 sayılı kanun ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede (Değişiklik 19.09.2009 tarih ve 27354 Sayılı Resmi Gazete) yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik hükümleri  çerçevesinde öğretim elemanı alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. 

 

Atılım Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü


Başvuru Koşulları

 

a) Matematik ya da Uygulamalı Matematik alanlarında yüksek lisans yada doktora yapıyor olmak.

b) ALES’den  mezun olunan alanda en az 70 ve üzeri puan almış olmak,

 

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 70 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak, 

 

1 Ekim 2014 tarihinde yapılacak olan yazılı sınavın sonucuna göre adaylar 2 Ekim 2014 tarihinde 20 dakika sürecek olan bir seminer verecekler ve İngilizce sözlü mülakat yapılacaktır.


Tel: 0 312 586 82 20

 

Başvuruda İstenen Belgeler:


—Başvurdukları bölüm/anabilim dalı/program adı, ilan tarihi ve son başvuru tarihleri, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe

—Özgeçmiş

—Varsa Merkezi sınav (ALES) belgesi fotokopisi

—Yabancı dil sınav belgesi fotokopisi

—Onaylı diploma fotokopisi

—Nüfus cüzdanı fotokopisi

—1 Adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

—Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

 

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvuru için gerekli tüm belgeler orta boy bir zarf içine yerleştirilerek, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölüm Başkanlığı'na şahsen veya posta ile yapılmalıdır. (Süresi içinde yapılmayan başvurularla eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir). Sonuçlar Üniversitemiz Web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat  niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.