Dr. Öğretim Görevliliği Giriş Sınavı ve Değerlendirme Tutanağı

http://sbo.atilim.edu.tr/duyuru/ogretim-gorevliligi-degerlendirme-sonucu-11735