Ayfer ALTAY, Prof. Dr., Dekan

Ayfer ALTAY

İletişim Bilgileri

Telefon:8634
Bağlı Olduğu Bölüm:Mütercim Tercümanlık Bölümü
Özgeçmiş

Akademik Dereceler

DereceAlanÜniversiteYıl
Doktora İngiliz Dili ve Edebiyatı Ankara Üniversitesi 1988
Yüksek Lisans İngiliz Dili ve Edebiyatı Ankara Üniversitesi 1983
Lisans İngiliz Dili ve Edebiyatı Ankara Üniversitesi 1980


Akademik Ünvanlar

DereceÜniversiteAyYıl
Profesör Hacettepe Üniversitesi Aralık 2003
Doçent Hacettepe Üniversitesi Ekim 1995
Yardımcı Doçent Hacettepe Üniversitesi Mayıs 1991


Yayınlar

Diğer Hakemli Dergiler

A. ALTAY (2003), Kişi Adıllarının İngilizce’den Türkçe’ye ve Türkçe’den İngilizce’ye Çevirilerinde Karşılaşılan Sorunlar, Hacettepe Üniversitesi Dilbilim Dergisi

A. ALTAY (2002), Difficulties Encountered In the Translation of Legal Texts: The Case of Turkey, Translation Journal

A. ALTAY (2002), İngilizce ve Türkçe Hukuk Dillerinin Özellikleri: Karşılaştırmalı bir Çalışma, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

A. ALTAY (2002), Osmanlılardan Günümüze Türkiye’de Çeviri Etkinliği, Çeviribilim Ve Uygulamaları Dergisi

A. ALTAY (2001), Şiir Çevirisinde Çevrilmeyenler, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

A. ALTAY (2001), Hukuk Çevirisinde Kullanılan Yöntemler, Çeviribilim Ve Uygulamaları Dergisi

A. ALTAY (2000), Reklam Çevirisi, Edebiyat Fakültesi Dergisi

A. ALTAY (2000), Discourse: Thought and Speech Presentation in Literary Texts, Çeviribilim Ve Uygulamaları Dergisi

A. ALTAY (2000), Hukuk Çevirisinde Karşılaşılan Sorunlar, Dilbilim ve Uygulamaları Dergisi

A. ALTAY (1999), Terimbilimin Çevirideki Önemi, Çeviribilim Ve Uygulamaları Dergisi

A. ALTAY (1998), Forces That Manipulate Translation, BULLETIN of the Georgian Academy of Sciences

A. ALTAY (1997), Söylem Çözümlemesi ve Çeviri, Çeviribilim Ve Uygulamaları Dergisi

A. ALTAY (1995), Cross-Temporal Factor and Historical Distance in Translation, Çeviribilim Ve Uygulamaları Dergisi

Uluslararası Konferans Bildirileri

A. ALTAY (2013), Discourse and Translation of Specialized Texts: Legal Translation and Translator Training, Multidisciplinary Translation: From Science to Arts Symposium

A. ALTAY (2013), Türkiye: A Connecting Hub Between Different Cultures and Languages, CIUTI FORUM 2013

A. ALTAY, E. ATEŞMAN, C. ALAN (2010), Towards a Terminology Center, Awareness, Project, Outcome, Terminology for Europeans (and beyond) International Symposium and Pre-Euralex Workshop on Terminology

A. ALTAY (2010), Harmonising the Translation of EU Documents, Setting Standards and Norms, Traduction des Normes et Normes de Traduction dans l'Institutions et Enterprises Symposium

A. ALTAY (2010), Initiating a Terminology Policy, The Case in Turkey: TermTurk Project, Magyar Toudamányos Akadémia, 5th Terminology Summit

Ulusal Konferans Bildirileri

A. ALTAY (2015), Çeviri Eğitimi Nasıl Olmalıdır, Genç Tercümanlar Çalıştayı

A. ALTAY (2002), Cumhuriyet Döneminde Tercümenin Kültürel Gelişmedeki Yeri, Dil, Kültür ve Modernleşme Sempozyumu

A. ALTAY (2000), Çeviride Tarihsel Uzaklık Faktörü, Kuramsal ve Uygulamalı Çeviri Sorunları SempozyumU

A. ALTAY (1997), Avrupa Topluluğu ve Uluslararası İlişkilerle İlgili Metinlerin Çevirisinde Karşılaşılan Alan Odaklı Sözcüklerden Kaynaklanan Çeviri Sorunları, Çeviri Eğitiminde Edebiyat Dışı Metinlerin Çevirisinde Yanlışlar ve Kabul-Edilebilirlik Gramatiği Sempozyumu

Kitaplar

A. ALTAY (2002), Hukuk Dili ve Hukuk Çevirisi, Evin Yayınları