Neşe ALKAN, Dr. Öğretim Üyesi

Neşe ALKAN

İletişim Bilgileri

Telefon:8640
Ofis:FEF 318
Bağlı Olduğu Bölüm:Psikoloji Bölümü
http://www.atilim.edu.tr/nesealkan

Akademik Dereceler

DereceAlanÜniversiteYıl
Doktora Psikolojik Danışma Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2004
Yüksek Lisans Klinik (Uygulamalı) Psikoloji Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1998
Lisans Psikoloji Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1994


Akademik Ünvanlar

DereceÜniversiteAyYıl
Yardımcı Doçent Eylül 2004


Yayınlar

SCI, SCI-E, SSCI ve AHCI

Alkan, N. (2015), Psychological Sense of University Membership: An Adaptation Study of the PSSM Scale for Turkish University Students., The Journal of Psychology, Doi: 10.1080 /00223980.2015.1087373, 1-23

Balcı, N., Alkan, N. Gürgan, C. (2015), Psychometric properties of a Turkish version of the oral health impact profile-14., Nig. Jrn.Clin. Prac., Doi: 10.4103/1119-3077.164353,

Diğer Hakemli Dergiler

Alkan, N. (2015), Critical Analysis and Alternative Explanations for Effects of Apnea on the Timing of Motor Representations., Timing & Time Perception, Doi: 10.1163/22134468- 03002050,, 3, 307-316

Myer, R.A & Alkan, N. (2015), Krize Müdahale Triyaj Degerlendirme Sistemi, Kriz Dergisi , 20(1-2-3), 43-53. DOI: 10.1501/Kriz_0000000332

Alkan, N. (2015), Yüksekögretimde Psikoloğun Degiş(mey)en Rolü, Yükseköğretim ve Bilim , 5(3), 361-366

Alkan, N. (2014), Humor, Loneliness and Acceptance: Predictors of University Drop-out Intentions., Procedia - Social and Behavioral Sciences, Doi: 10.1016/j.sbspro. 2014.09.278, 152, 1079-1086.,

Alkan, N. (2014), Üniversite Adaylarının Bölüm Tercihleri: Bir Kariyer Arastırma Yöntemi Olarak Bölüm Tanıtımları., Türk Psikolojik Danısma ve Rehberlik Dergisi, 41, 61-74

Alkan, N. & Akış, T. (2013), Psychological Characteristics of Free Diving Athletes: A Comparative Study., International Journal of Humanities and Social Science, 15, 150-157

Akboyun, N. Alkan, N. & Gürgan, C. (2011), Yasam Kalitesi ve Periodontal Saglık., Dişhekimligi Dergisi, 101, 56-62

Karancı, A.N., Alkan, N., Sucuoğlu, H. & Akşit, B. (1999), Gender Difference in Psychological Distress and Coping: Social Support and Related Variables Following 1995 Dinar (Turkey) Earthquake, North American Journal of Psychology, Yüksek lisans tezinden üretilmiştir. , 2, 189-204

Uluslararası Konferans Bildirileri

Alkan, N. (2014), Afetlerden Sonra Yasanan Kriz, Krizin Degerlendirilmesi ve Müdahale, 14 Uluslararası Afet Kongresi

Alkan, N. (2003), Cognitive Appraisal and Emotion., Qualitative Psychology Conference: Emerging Complexity in Conducting Qualitative Research in Psychology, Leeds University , 1, (Doktora tezinden üretilmiştir)

Ulusal Konferans Bildirileri

Alkan, N. (2015), “Görev temelli krize müdahalede Pozitif Psikoterapi ögeleri”, 1. Ulusal Pozitif Psikoterapi Konferansı , Ankara , 27-29 Ekim

Alkan, N. (2015), Krize Müdahalede Dogrusal ve Asama Yaklasımından Hibrid Modele Dönüsüme Bir Örnek: Krize Müdahalede Görev Temelli Yaklasım., Isık Savasır VII. Klinik Psikoloji Sempozyumu, Bidiri Özetleri , 20-21

Akboyun, N. Alkan. N. & Gürgan. C. (2011), Periodontal Hastalıgın Yasam Kalitesi Üzerine Etkisi: OHIP 14 (TR) nin geçerlik ve güvenirligi,, Türk Periodontoloji Dernegi, 41. Bilimsel Kongresi Bildiriler Kitabı

ALKAN. N, BALTA. E, KARANCI. AN, AKSIT, B (1997), Dinar Halkının 1995 Depremi Sonrası Psikososyal Durumu ve Afet Yönetimi Ile Ilgili Görüsleri., Dördüncü Ulusal Deprem Mühendisligi Konferansı Basılmıs Tebligler, , 647-654.

ALKAN N. (1996), 1 Ekim 1995 Dinar Depremi'nin Psikolojik Etkileri., 10. Ulusal Psikoloji Kongresi,

Kitapta Bölüm

Alkan, N. (2015), KİŞİLİK, T.C ADALET BAKANLIĞI, HUKUKI UYUSMAZLIKLARDA ARABULUCULUK, PSİKOLOJİ MODÜLÜ

Kitaplar

Alkan, N. (2011), TCDD 2. BÖLGEDE GÖREV YAPAN FAAL PERSONELE SAGLANAN PSIKOLOJIK DESTEK VE DANISMANLIK HIZMETI, TCDD, 66 s.

Alkan, N. (2010), TCDD MAKINIST VE YARDIMCI MAKINISTLERINE SAGLANAN PSIKOLOJIK DANISMANLIK DESTEK HIZMETI, TCDD, 68 s.

Makaleler

Alkan, N. (2016), Şiddet: Tanımı ve Türleri, İz Dergisi, Şubat, 23, 18-19

Alkan. N. (2015), Neden Akıl Dısı Kararlar Veririz? Akılcı Duygusalcı Davranısçı Terapi (REBT) Açısından Bir Degerlendirme., İz Dergisi

Alkan, N. (2014), Kadın Cinayetleri, Soma, Deprem, Sel: Krizler Ülkesinde Krize Müdahale., Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji

Alkan, N. (2014), Psikolog Olmanın Dayanılmaz Cazibesi, İz Dergisi

Alkan, N. (2013), Psikopatoloji ve Bağımlılık, Uyuşturucu Gerçeği , Desen, , 68

Alkan, N. (2006), Mesleki Rehberlik Yol Haritası Çalıstayları, İz Dergisi, 2, 36-38

Üner-Alkan, N. (1999), 1995 Dinar Depremi, Türk Psikoloji Bülteni,, 14, 59-65