Yayın Detayları

Yazar:Alkan, N.
Başlık:Krize Müdahalede Dogrusal ve Asama Yaklasımından Hibrid Modele Dönüsüme Bir Örnek: Krize Müdahalede Görev Temelli Yaklasım.
Kategori:Ulusal Hakemli Konferans
İndis:Diğerleri
Yayınlandığı Yer:Isık Savasır VII. Klinik Psikoloji Sempozyumu, Bidiri Özetleri
Yıl:2015
Sayı:20-21
Sayfalar:
Ev Sahibi Şehir: