Yayın Detayları

Yazar:Akboyun, N. Alkan. N. & Gürgan. C.
Başlık:Periodontal Hastalıgın Yasam Kalitesi Üzerine Etkisi: OHIP 14 (TR) nin geçerlik ve güvenirligi,
Kategori:Ulusal Hakemli Konferans
İndis:Diğerleri
Yayınlandığı Yer:Türk Periodontoloji Dernegi, 41. Bilimsel Kongresi Bildiriler Kitabı
Yıl:2011
Sayı:
Sayfalar:
Ev Sahibi Şehir: