Yayın Detayları

Yazar:
Başlık:AET Antlaşma ve Anlaşma Metinlerini Türkçe’ye Çevirirken Karşılaşılan Güçlükler ve Yöntemler
Kategori:Ulusal Hakemli Dergi
İndis:Diğerleri
Yayınlandığı Yer:Çağdaş Çeviri Kuramları ve Uygulamaları Seminerinde Sunulan Bildiriler Dergisi
Yıl:1991
Sayı:
Sayfalar:
Ev Sahibi Şehir: