Tarihçe

  • Üniversitemizin kurucu Fakültelerinden biri olan ve 1997 de kurulan Fen Edebiyat Fakültesi eğitim-öğretime aynı yıl kurulan İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ile başlamış, 2001’de Matematik ve Mütercim Tercümanlık Bölümleri, 2004 yılında Psikoloji Bölümü açılmıştır. Fakültemizce,  2016-2017 akademik yılı itibariyle Sosyal Bilimler Ortak Dersler Bölümü programı çerçevesinde bütün üniversiteye Türkçe ve Tarih dersleri verilmeye başlanmıştır. Matematik ve Mütercim-Tercümanlık Bölümlerimiz yüksek lisans, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ise yüksek lisans ve doktora programları yürütmektedir. Fakültemizde 400 den fazla öğrenci öğrenim görmektedir. Fakültemizde 1997-1999 yılları arasında Prof. Dr. Zeki Avralıoğlu. 1999-2000 yılları arasında Prof. Dr. Engin Uzmen, 2000-2012 arası Prof. Dr. Oya Batum Menteşe, 2012-2017 yılları arasında da Prof. Dr. Belgin Elbir Dekanlık görevini yürütmüştür.